ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

برتری ثبت کمپانی ( شخصیت حقوقی ) نسبت به فرد حقیقی وواقعی در یک‌سری مورد حساس مطرح میشود
1 _ ثبت کمپانی قانونی ترین جور شراکت است که دست‌کم با تصمیم و عزم 2 سهم دار ثبت میشود
2 - همه تصمیمات و تغیرات کمپانی می بایست به صورت قانونی در سازمان ثبت شرکتها ثبت گردد و خبرنامه قانونی و کثیرالانتشار منتشر گردد
3 - در صورت غایب بودن هریک از اعضا به هر استدلال از جمله فوت محجوریت و . . . تعهدات حقوقی کمپانی پا برجاست
4 - کمپانی به وسیله هیئت مدیره و با رای اکثریت رئیس می گردد
مدیران و یا این که هیئت مدیره هر کمپانی وکیل ان کمپانی بوده و سازمان کارها کمپانی را عهده دار خواهند بود
فرایند ثبت کمپانی

1 - یافتن سهم دار مطلوب
2 - نام نویسی در سامانه ثبت کمپانی
برای این مراد وارد وبسایت سازمان کل ثبت موسسه ها و مؤسسات غیرتجاری گردید .
3 - تعیین اسم مطلوب برای کمپانی
درین تراز شما 5 اسم را برای کمپانی به ترتیب حق تقدم تعیین میکنید . از در بین طومار های انتخابی یکی درصورتی‌که مطابق با مقررات باشد , تائید می شود . درنهایت یک شماره پیگیری به شما داده می شود .
4 - مشخص و معلوم ساختن زمان و مسئله عمل کمپانی
مقطع کمپانی یا این که محدود است یا این که نامحدود و قبلی از گزینش هرمورد حتماً با شریکان خویش م کردن نمائید . در زمینه ی مسئله کار بایستی یاد‌آوری داده شود که بعضی از کار ها نیاز به جواز دارا هستند .
5 - نشانی کمپانی را وارد نمایید
6 - سرمایه ی نخستین را معین فرمائید
7 - اسم شرکا را وارد فرمایید
8 - سمت افراد را معلوم فرمائید
9 - سهام افراد را وارد فرمایید
10 - رابطه در بین افراد را معین فرمایید
11 - ثبت شعب کمپانی
12 - خبرنامه ی مالی یا این که سالی را گزینش نمائید
13 - نوشته صورت‌جلسه را وارد نمائید
14 - تقاضا طومار یا این که اظهار طومار
15 - اساسنامه را کامل شدن نمائید
16 - کمپانی طومار را کامل شدن فرمائید
17 - خلاصه اظهار طومار یا این که تقاضا طومار


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

فایرپک | 09129317233 اخبار کارشناسی ارشد پلی آلومینیوم کلراید Micah Lauren اخبار روز Melonie پونه پلاس